Bazár, bazoš, inzercia
Vyhľadávač SK inzercie

O bazári

Čo to je?

Bazarcek je vyhľadávač v česko-slovenských online bazároch.

Prečo to robíte?

Radi nakupujeme a radi predávame bazárovým spôsobom, pričom vyhľadávanie v našich online bazároch býva často komplikované alebo technicky nie vhodne vyriešené. Bazarcek používame, baví nás vylepšovať ho a zdá sa byť užitočný aj pre ostatných.

Ochrana súkromia a cookies

Zásady ochrany osobných údajov

Všetky osobné údaje poskytnuté užívateľom pri registrácii na webovej stránke www.bazarcek.sk sa zhromažďujú výlučne pre potreby chodu webovej stránky.

Prevádzkovatelia sa zaväzujú ich používať v súlade s právnymi predpismi, najmä v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a GDPR.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že zhromaždené osobné údaje neposkytne tretím osobám a nepoužije ich na komerčné účely. V prípade zrušenia webovej stránky sa jej prevádzkovateľ zaväzuje zhromaždené údaje o registrovaných členov bez zbytočného odkladu zlikvidovať.

Za bezpečnosť osobných údajov zodpovedá prevádzkovateľ tým, že ich chráni pred náhodným, ako aj nezákonným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou, nedovoleným prístupom a sprístupnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými formami spracúvania. Na tento účel používa primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania.

Každý registrovaný člen má v súvislosti s poskytnutými osobnými údajmi tieto práva:

Webová stránka www.bazarcek.sk zobrazuje reklamy Google AdSense poskytované spoločnosťami tretej strany. Tieto spoločnosti môžu používať údaje (nikdy však meno, adresu, e-mailovú adresu a telefónne číslo) o vašich návštevách týchto alebo iných webových stránok k poskytovaniu reklám na tovar a služby, ktoré vás zaujímajú.

Spoločnosť Google (ako dodávateľ) používa na zobrazovanie reklám súbory cookie. Vďaka súboru cookie DART môže spoločnosť Google zobrazovať reklamy užívateľom na základe ich návštev na webových stránkach nachádzajúcich sa na internete.

Súbor cookie DART spoločnosti DoubleClick používa služba Google v reklamách zobrazovaných na webových stránkach účastníkov zobrazujúcich reklamy AdSense pre obsah. Keď užívateľ navštívi webovú stránku účastníka služby AdSense a zobrazí reklamu alebo na ňu klikne, môže byť do prehliadača tohto koncového užívateľa zaslaný súbor cookie. Údaje nazhromaždené z týchto súborov cookie umožňujú účastníkom služby AdSense lepšie poskytovať a spravovať reklamy na svojich stránkach aj v rámci celého internetu.

Prevádzkovateľ, ktorý na svojich stránkach zobrazuje reklamu Google Adsense, nemá s týmto zberom dát nič spoločného. Za zber informácií nesie plnú zodpovednosť spoločnosť Google.

Ak nechcete, aby o vás boli zhromažďované tieto dáta, môžete vo svojom prehliadači zakázať prijímanie súborov cookie alebo vypnúť JavaScript.

Prehlásenie

Ako prevádzkovateľ nemáme nič spoločné so žiadnym z bazárov, ani so žiadnym predávajúcim. Za obsah a správnosť inzerátov nezodpovedáme. Všetky použité dáta sú v čase ich indexovania verejne dostupné a vyhľadateľné na stránkach samotných bazárov.

Kontaktné údaje inzerenta nezobrazujeme (pokiaľ nie sú súčasťou inzerátu). Kontakt na predávajúceho získate kliknutím na detail inzerátu vedúci vždy na konkrétny bazár.

Kontakt

mail@bazarcek.sk